Skip to content

BAJU KURUNG DARI SUDUT PERSPEKTIF ISLAM

by Admin Hasnuri 23 Nov 2022 0 Comments

Melalui analisa yang telah dilakukan, sememangnya Baju Kurung tradisional yang dipakai oleh orang Melayu adalah hampir kepada pakaian yang dianjurkan oleh Islam.

Konsep pakaian tersebut yang menyebut ‘kurung’ sebagai mengurung atau melindungi pemakai daripada aib dan malu (Tenas Effendy, 2004). Walaupun kaedah menutup kepala menggunakan kelubung atau kain selendang tidak sempurna seperti yang dikehendaki Islam, tudung telah dijadikan sebahagian daripada struktur tradisi pakaian Melayu. Dari segi rupa bentuk Baju Kurung yang dihasilkan, samada dalam betuk lurus mahupun ‘A’, kedua-dua bentuk ini dipakai dengan gaya yang labuh dan longgar selaras dengan pakaian yang diunjurkan oleh Islam

Perlaksanaan ini dapat dilihat melalui tatacara memakai pakaian tersebut. Selain daripada rekabentuknya yang sedia longgar, padanan helaian pakaiannya dipakai secara berlapis. Untuk pakaian wanita, lapisan pertama adalah kain sarung yang labuh dipakai menutupi bahagian pinggang ke bukulali. Lapisan kedua pula adalah baju yang longgar dan labuh sehingga menutupi lutut atau hingga ke paras betis. Lapisan ketiga adalah kain dagang luar yang menutupi bahagian punggung dengan cara ikatan atau di pegang pada paras pinggang. Seterusnya penutup kepala atau kelubung yang menutupi bahagian kepala ke dada. Konsep memelihara diri atau ‘melindung diri dari aib’ ini juga dapat dilihat dari cara pemakaian kain sarung yang mempunyai corak kepala kain. Bagi kaum perempuan, perletakan kepala kain di bahagian hadapan untuk anak dara dan bahagian belakang untuk perempuan berkahwin bukan hanya satu simbol status dalam masyarakat. Malah perletakan kepala kain ini membawa simbol ‘pengurungan atau menutup aib’ (Tenas Effendy, 2005).

Begitu juga dengan Baju Melayu yang dipakai oleh kaum lelaki. Lapisan pertamanya ialah seluar Aceh yang ditindih di bahagian cawat sebelah hadapan dan diikat dengan talipinggang. Bahagian seluar ini ditutupi pula dengan baju kurung yang labuh hingga ke paras paha. Dan akhirnya, lapisan ketiga bahagian pinggang ke lutut ini ditutupi pula dengan sehelai samping. Lapisan ini membuktikan betapa masyarakat Melayu begitu meneliti kehendak Islam dalam berpakaian sesuai dengan ungkapan, memakai biarlah ‘mengikut adat, kelak nanti membawa aib’. Maksudnya, jika salah cara berpakaian, boleh mendatangkan fitnah kaepada pemakai dan kelak membawa aib kepada dirinya sendiri.

Prev Post
Next Post

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.

Thanks for subscribing!

This email has been registered!

Shop the look

Choose Options

Edit Option
Back In Stock Notification
this is just a warning
Login